Menu
Aktuality

Projekt REGOL

Kdy?   01.09.2012 - 31.10.2013
Kde?   kraje Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský, Jihomoravský
V roce 2013 uspořádáme řadu seminářů v Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském a Jihomoravském kraji např. na tato témata:
  • Dřeviny rostoucí mimo les,
  • Biodiverzita venkovské krajiny,
  • Snižování environmentálních dopadů lidské činnosti na kvalitu života - kompostování v obcích,
  • Zdroje informací o přírodě a krajině,
  • Voda v krajině – zdroje znečištění a důsledky úprav vodních toků, protierozní a protipovodňová opatření v zemědělské krajině,
  • Environmentální nestátní organizace - partner nebo soupeř?
Veškeré informace o projektu, jednotlivých akcích a výstupech najdete na zvláštní webové stránce projektu http://www.regol.conbios.eu/