Menu
Aktuality

Aktivní účast na konferenci "Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů"

Kdy?   16.04.2013 - 18.04.2013
Kde?   Most
Organizace ENKI o.p.s., pod záštitou MŽP a statutárního města Most a ve spolupráci s řadou dalších subjektů připravila konferenci "Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů", zaměřenou na široké spektrum témat, které se týká řešení rekultivací a revitalizací jam, vzniklých těžbou nerostných surovin. Hlavním tématem konference byly možnosti a rizika tzv. "vodních" revitalizací, které spočívají v kontrolovaném a řízeném zaplavování těchto terénních depresí a možnosti jejich dalšího využití a ekosystémových služeb, které mohou poskytovat (rekreace, zdroje pitné vody, ochrana přírody, retence vody v krajině, stabilizace klimatu atd.).
Pro mosteckou konferenci jsme společně s Doc. RNDr. Martinem Rulíkem, Ph.D., jedním z lektorů workshopů projektu "REGOL", připravili příspěvek do sborníku a na konferenci samotné jsme prezentovali poznatky o dlouhodobém vývoji na Chomoutovském jezeře u Olomouce. Zkušenosti a dlouhodobé výsledky, dokladájící samovolný vývoj i výsledky revitalizačních opatřeních na této lokalitě, jsou současně využívány jako jedno z pilotních území pro environmentálního vzdělávání veřejnosti v rámci projektu "REGOL"