Menu
Aktuality

Setkání autorizovaných osob pro hodnocení ve smyslu § 67 ZOPK

Kdy?   18.03.2019 - 19.03.2019
Kde?   Hotel Svratka
Cíl semináře:
V roce 2018 došlo ke dvěma zásadním změnám v souvislosti s hodnocením (dříve biologickým hodnocením) podle § 67 Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále ZOPK). 
 
Od 1. 1. 2018 se změnilo znění samotného § 67 ZOPK, 1. 8. 2018 k tomu přibyla vyhláška č. 142/2018 Sb., o náležitostech posouzení vlivů na zájmy ochrany přírody. S tímto faktem se musí vypořádat všechny stávající autorizované osoby pro hodnocení ve smyslu § 67 ZOPK a připravovat se na budou i noví adepti o autorizaci. Za tímto účelem je v současné době dokončována metodika pro hodnocení ve smyslu § 67 ZOPK a MŽP ČR připravilo řadu materiálů, které pomáhají porozumět nové legislativě. Cílem semináře je seznámit stávající i budoucí autorizované osoby nejen s podstatnými změnami v legislativě a jejich aplikací v praxi, ale i s novinkami které s hodnocením souvisí a které mohou při své práci hodnotitelé využívat a pracovat s nimi
 
Hlavní náplní setkání bude:
- rozbor změn v legislativě, kterou se řídí hodnocení podle § 67 ZOPK
- rozbor metodiky pro zpracování hodnocení podle § 67,
- vybrané speciální přístupy k hodnocení podle § 67
- začlenění hodnocení krajinného rázu do hodnocení podle § 67,
- práce s mapovými a datovými zdroji AOPK ČR v teorii i praktických cvičeních.
 
Příspěvky do semináře přislíbili tito lektoři: Eva Voženílková, Vlastimil Kostkan, Roman Bukáček, Miroslav Hájek, Lukáš Viktora, Evžen Toženovský, Martin Rulík, Karel Chobot
 
 
Program setkání:
Pondělí, 18. března
od do téma lektor
8:30 9:45 příjezd, registrace, ubytování Conbios
10:00 11:00 Změny v §67 ZOPK a Vyhláška 142/2018
Eva Voženílková,
Pavel Chotěbor
11:00 11:20 přestávka, káva  
11:20 13:00
kouzla a možnosti NDOP - praktické cvičení on-line *
Karel Chobot
13:00 14:00 oběd  
14:00 16:00
kouzla a možnosti MAPOMATu - praktické cvičení on-line *
Jan Vrba
16:00 16:20 přestávka, káva  
16:20 17:50 ÚSES v hodnocení podle § 67 Miroslav Hájek
17:50 18:10 přestávka, káva  
18:10 19:40
Netopýři a ptáci v budovách - jak a kdo je může
hodnotit?
Lukáš Viktora, Evžen Tošenovský
19:40   večeře a pokračování kuloárních diskuzí  
       
Úterý 19. března
od do téma lektor
7:30 8:00 snídaně  
8:00 9:30
Jak přistupovat k hodnocení vlivů zásahů do vodních
toků, nádrží a mokřadů. 
Martin Rulík
9:30 9:50 přestávka, káva  
9:50 11:20
hodnocení krajinného rázu v rámci hodnocení podle § 67
Roman Bukáček
11:20 11:30 přestávka, káva  
11:30 13:00 metodika pro hodnocení podle § 67 - základní informace Vlastimil Kostkan
13:00 14:00 oběd  
14:00 16:00 metodika pro hodnocení podle § 67 - diskuze k metodice pro vytrvalé Vlastimil Kostkan
 
* 
Kdo se chce aktivně učit, nejen poslouchat, nechť si přiveze vlastní notebook.
Kdo nemá smluvně ošetřený přístup do NDOP, prosíme ať si přihlásí veřejný přístup zde.
 
 
Účastnický poplatek činí 1.700,-  Kč (vč. DPH) a je do něj započítáná strava po oba dva dny (obědy, večeře, coffeebreaky).
 
Setkání se koná v hotelu SvratkaUbytování je zajištěno ve vícelůžkových pokojích s oddělenými postelemi. Cena za osobu a noc činí 700,- Kč. Při obsazení vícelůžkového pokoje pouze jednou osobou je cena 900,- Kč za osobu. (Kapacita pokojů pro jednu osobu je již vyčerpaná! Další ubytování je možné pouze ve vícelůžkových pokojích po více osobách. Děkujeme za pochopení.)
 
 
 
Prezentace ze setkání ke stažení: