Menu
Aktuality

Third International workshop on appropriate assessment

Kdy?   05.09.2012 - 07.09.2012
Kde?   Dublin, Irsko
Ve dnech 5.–7. září 2012 jsme se zúčastnili mezinárodního setkání „Third International workshop on appropriate assessment (AA)“ v irském Dublinu. Podobně jako v předcházejících ročnících nešlo o „oficiální“ akci, organizovanou resortem životního prostředí s pevně danými pravidly, ale o dobrovolnou aktivitu (byť v případě Dublinu zaštítěnou resortním ministerstvem); pozitivem této skutečnosti byla neformální a přátelská atmosféra během celého workshopu.
 
Workshop byl zaměřen na aktuální otázky procesů a metodik používaných v různých členských zemích EU při posuzování vlivů na území soustavy Natura 2000. Setkání se zúčastnilo více než padesát účastníků z devíti evropských zemí (Irsko, Velká Británie, Nizozemsko, Belgie, Dánsko, Německo, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko). Mezi hlavní diskutované otázky patřily metody posuzování vlivů plánů a koncepcí na soustavu Natura 2000 a přístupy k posuzování vlivů koncepcí i konkrétních záměrů alternativních zdrojů energie na naturové lokality. Mezi další diskutované otázky patřily i metody kvantifikace intenzity vlivů záměrů při hodnocení, stanovování zmírňujících opatření v případech vlivů mírných a opatření kompenzačních opatření pro případ záměrů, prosazených z důvodů „převažujícího veřejného zájmu“.
 
Místo letošního setkání nebylo náhodné. Irsko implementovalo povinnosti směrnic EU, shrnuté pod pojem „Natura 2000“, již v roce 1997, nicméně transpozice směrnic a následná implementace nebyla provedena správně a dva rozsudky Evropského soudního dvora v roce 2007 vyzvaly tuto zemi k nápravě. Irsko řešilo tuto otázku velice zodpovědně, poučilo se z chyb vlastních i chyb dalších členských zemí, z vlastní vůle jednalo po tři roky s Evropskou komisí a v roce 2011 představilo zcela novou formu transpozice a implementace směrnice o stanovištích i směrnice o ptácích ve své národní legislativě.
 
Součástí workshopu byla i exkurze do Dublinského zálivu, který je mj. významným zimovištěm severokanadské populace bernešky tmavé (Branta bernicla), dále se jedná o stanoviště estuaria říčního ústí, ale také je zde lokalizován významný přístav, tepelná elektrárna, čistírna odpadních vod atd. Vedle uvedených vlivů je toto území využíváno jako rekreační zázemí irského hlavního města.   
 
Jedinou zarážející skutečností v souvislosti s workshopem v Dublinu byl fakt, že přestože se jednalo již o třetí setkání tohoto typu (první proběhlo v roce 2010 v britském Oxfordu, druhé v roce 2011 v české Plzni), žádného z nich se nezúčastnili zástupci Evropské komise. Přitom cílem všech workshopů byla snaha o správnou implementaci směrnic EU, zejména ve prospěch přírody.     
Doufejme, že více zájmu ze strany „euroúředníků“ se dočká čtvrtý workshop, plánovaný na rok 2013 do jihomoravského Mikulova.
 
organizátor akce Peter Carvill
organizátor akce Peter Carvill