Menu
Aktuality

O nás

Firma CONBIOS s. r. o. (Conservation Biology Service) nabízí poradenské a konzultační služby v oblasti životního protředí. Podrobnější informace se dozvíte níže nebo případně v sekci "nabídka služeb".

 

Firma

Firma byla zaregistrována dne 22. července 2010 u Krajského soudu v Brně pod identifikačním číslem 292 31 621 (oddíl C, vložka 67306).

 

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

 • Poradenská a konzultační činnost
 • Zpracování odborných studií a posudků
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 

Statutární orgán: RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D. 

Jednatel

RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D.

Dosažené vzdělání:
Instituce
Datum (od – do)     Dosažené vzdělání
1981-1986 – Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, katedra zoologie,    promovaný biolog – obor Systematická biologie a ekologie
1989 – Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, katedra zoologie    RNDr. v oboru Ekologie živočichů,
2001 – Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, katedra ekologie    Ph.D. v oboru Ekologie

Členství v profesních orgánech a organizacích:

 • Česká společnost pro ekologii
 
Další znalosti a kvalifikace:
 • Autorizace pro hodnocení podle § 67 ZOPK (dříve "Biologické hodnocení“). Zkouška odborné způsobilosti podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro účely biologického hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny platném znění. MŽP Praha 2007. Platné prodloužení autorizace do roku 2017. (http://www.mzp.cz/cz/autorizovane_osoby_biologicke_hodnoceni).
 • Kurz transferu technologií se zaměřením na spin-off firmy. Projektový servis UP Olomouc. Certifikát 31. 3. 2008
 • Kurz řízení výzkumu a vývoje a využití jejich výsledků v praxi. Projektový servis UP Olomouc. Certifikát 22. 4. 2008
 • Autorizace pro „Posuzování vlivů na předměty ochrany soustavy Natura 2000“. Zkouška odborné způsobilosti podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro účely posouzení podle § 45i zákona. MŽP Praha 2008. Platné prodloužení autorizace do roku 2018. (http://mzp.cz/cz/seznam_autorizovanych_osob)
 • Kurz „Training of Champions“ (Zaměřený na management chráněných území, zpracování plánů péče, vyhodnocování vlivů a práci s veřejností), organizovaný celkem v  5 týdenních bězích na různých místech EU. Organizuje  EUROPARC Consulting ve spolupráci s WWF, IUCN (říjen 2008 - září 2010 – certifikát IUCN pro management v ochraně přírody
 • Kurz ČESON a CSO pro posuzování rekonstrukcí a zateplování budov z hlediska ochrany netopýrů, rorýsů a dalších živočichů, návrhy zmírňujících a kompenzačních opatření (2016)