Menu
Aktuality

Dokumentace EIA

Lokalita:Rok:
KlientŠtěpánov
Rok2007
LokalitaŠtěpánov
Zakázka
Dokumentace o posuzování vlivů na životní prostředí podle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., k rozšíření dobývacího prostoru Březce na ložisku štěrkopísku Štěpánov
KlientMinisterstvo životního prostředí ČR, Committee for Environmental Protectoion of Antarctic Treaty.
Rok2001-2004
PoziceZodpovědná osoba za zpracování dokumentace.
InvestorDepartment of Geography, Faculty of Science, Masaryk University Brno, Czech Ministry of Education
Zakázka
Dokumentace o posuzování vlivů na životní prostředí pro výstavbu České vědecké stanice v Antarktidě (A Comprehensive Environmental Evaluation for the Czech Scientific Station in Antarctica).