Menu
Aktuality

Ochrana majetku před bobrem evropským

Ne všude je bobr evropský vítaným hostem. Lokalit výskytu, kde dochází ke konfliktům mezi bobrem a člověkem, je ve srovnání se všemi bobry osídlenými teritorii relativně málo (do 10%). Ve většině případů jsou takové konflikty řešitelné bez toho, aby bobři z problémové lokality museli být přestěhováni na jiné místo nebo dokonce utraceni. Mezi nejběžnější a při tom řešitelné konflikty patří zejména zaplavování pozemků kolem drobných vodních toků a nádrží a poškozování hospodářsky významných dřevin.
 
Na základě dlouholetých domácích i zahraničních zkušeností pracovníků firmy ve výzkumu a ochraně bobra evropského nabízíme služby majitelům pozemků, správcům toků a vodních nádrží při řešení případů, kdy bobři mění bezpečný režim nádrží (ucpávání požeráků, bezpečnostních přepadů). Příklad realizace takového opatření můžete najít zde.
 
Pomoci vám rovněž můžeme při řešení problémů s nežádoucím přehrazováním vodních toků s důsledkem zaplavování či podmáčení pozemků v okolí drobných vodních toků.
 
V neposlední řadě zajišťujeme služby i materiál pro individuální ochranu dřevin v zahradách, sadech, parcích i lesních porostech v okolí lokalit osídlených bobry. Pro tyto případy vám nejen poradíme vhodné řešení odpovídající dané situaci, ale můžeme vám dodat i odpovídající materiál a v případě potřeby zajistit také instalaci ochrany stromů přímo na vašich pozemcích.
 
V souvislosti s výše uvedenými službami poskytujeme i pomoc při zpracování žádostí o nezbytné výjimky ze zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.